Nastavenia súborov cookie

1% z ceny každého

predaných

od 25.8.

darujeme v prospech

v Úsmev ako dar!

balenia žuvačiek Orbit

v období

do 5.10.2019

detí

1% z ceny každého balenia žuvačiek Orbit predaných v období od 28. 8. do 5. 10. 2019 darujeme v prospech deti v Úsmev ako dar!

Zapojte sa tiež a kúpou produktov Orbit prispejte deťom z Úsmev ako dar zažiariť!

Pomôžte spolu s nami dodať sebavedomie k úsmevu aj možnosť zažiariť ďalším stovkám detí!

Vybraná suma poputuje na:

Vzdelávanie mladých dospelých v priebehu workshopov i v rámci celoročného kontinuálneho a systémového vzdelávania v týchto oblastiach:

  1. Finančná gramotnosť.
  2. Príprava na rodičovstvo.
  3. Kariérne poradenstvo a ako získať zodpovedajúce zamestnanie.
  4. Budovanie a posilňovanie vlastného sebahodnotenia.

V predchádzajúcich troch ročníkoch sme nadácii Úsmev ako dar darovali 65 tisíc EUR.

Organizácia letných táborov pre deti z detských domovov.

Personálne náklady sociálnych pracovníkov.

Stovky usmievavých detí.

Nad rámec darovaných prostriedkov workshopy dentálnej hygieny pre deti aj sociálnych pracovníkov a dentálne kity s pomôckami pre starostlivosť o detské zúbky.

Príbehy

Adama

Adam, Centrum pre deti a rodiny Liptovský Hrádok
Adam Berki má 19 rokov a žije v Centre pre deti a rodiny v Liptovskom Hrádku v skupine mladých dospelých. Jeho vďaka patrí najmä zamestnankyniam v zariadení za ich výchovu, podporu a vrúcnosť, ktorú mu počas všetkých rokov vkladali do rúk. Adama naučili byť sebestačným, zodpovedným aj cieľavedomým. Vo svojom voľnom čase sa aj Adam venuje deťom z detských domovov ako dobrovoľník v organizácii Úsmev ako dar. Jeho úlohou je oslovovať spoločnosti, podnikateľov za účelom vyhľadania sponzorských darov na aktivity, ktoré pomáha organizovať pre deti. Adam pracuje aj ako animátor, kde pomáha pri zabezpečovaní programu pre deti počas letných táborov a rôznych akcií. Táto práca ho nesmierne napĺňa a baví, pretože môže odovzdať deťom svoje skúsenosti, poskytnúť im pomoc, prenechať ďalej to, čo sám dostal od ľudí, ktorí mu pomáhali v jeho živote. Každú chvíľku s deťmi si užíva, lebo vie čo prežívajú.
Adam najprv študoval v Nitre na stavebnej škole v odbore kominár. Štúdium na tejto škole ho však nezaujalo, preto sa rozhodol zmeniť zameranie. Momentálne je druhákom na Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši a učí sa v odbore – kuchár. Štúdium tohto odboru ho naopak zaujíma a naplnilo jeho očakávania a aj v budúcnosti by sa Adam rád venoval tomuto povolaniu.
Momentálne je Adamovou prioritou dokončiť školu, naďalej sa venovať deťom z detských domovov, a zabezpečiť si vlastné bývanie. Jedným z jeho ďalších cieľov je absolvovať kurz na získanie vodičského preukazu, ktorý by mu v budúcnosti pomohol pri hľadaní vysnívanej práce.
Adam sa nebojí budúcnosti, pretože je dobre pripravený na život a má okolo seba ľudí, ktorí mu v prípade potreby vždy pomôžu , posunú ho dopredu, podporia ho pri napĺňaní jeho snov a cieľov, ktoré si stanovil.

Viki

Má 19 rokov. V Centre pre deti a rodiny (CDR) v Banskej Bystrici vyrastala od svojich 16-tich rokov.
Predtým bola v Dedine mládeže. Do Banskej Bystrice bola preložená z dôvodu byť bližšie ku svojej biologickej rodine. Predtým bývala u starých rodičov, ktorí sa o ňu starali, vychovávali ju a ktorých si veľmi ctila a vážila. Žiaľ stará mama sa už o ňu nemohla starať a tak sa ocitla v Centre pre deti a rodiny. Otec žije v Čechách a nejaví záujem, s mamou sa stretáva, ale sama má veľmi ťažký život. Vo svojich osemnástich rokoch dostala od CDR (detského domova) šancu skúsiť si bývanie oddelene od ostatných a osamostatniť sa v byte mladých dospelých, kde si sami kompletne hospodária a bývajú samostatne. Život nezastaviteľne beží a musela sa rozhodnúť, ktorú cestu pre stanovené vlastné ciele si vytýči. Zamerala sa na štúdium, pretože zo svojich skúseností a rád svojho blízkeho okolia už dnes vie, že vzdelanie je tou najlepšou investíciou. Strednú školu vyštudovala v Banskej Bystrici na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu, kde v júni roku 2017 ukončila a získala výučný list v odbore kuchárka. Momentálne pokračuje v maturitnom ročníku daného odboru. Medzi jej záľuby patrí hudba, lyžovanie, rada si prečíta dobrú knihu, pozrie dobrý film.

Šírte s Orbit úsmev ďalej prostredníctvom

Každá pomoc sa počíta!
Something is wrong.
Instagram token error.